Teststrekning

 

Gruppen har med punktene under inkludert relevant informasjon for å besvare aktuelle forskningsspørsmål. Vi besvarer og utdyper disse punktene med utdrag fra faglitterære artikler, egne erfaringer og et praktisk forsøk. Den praktiske forskningen gjennomføres først og benyttes deretter som underlag for videre drøfting.

Figur 2, Kartutdrag av Vanvikbakkan, Hentet fra maps.google.no

Område: Fosen / Vanvikan. Et tettsted som tilhører Trøndelag, med ca. 700 innbyggere i det som heter Indre Fosen. Denne industribygden har små og store bedrifter, blant annet verft og innen offshore. Bygden er lokalisert ca. 40 min fra Trondheim og har to fergeforbindelser til byen.

Strekning:
 • Vanvikbakkan FV715
 • 2,2 kilometer lang.
 • Veibelysningen på strekningen er utbygd i 2013.
 • Fartsgrense på 80km/t
Eksisterende belysningspunkt:
 • 250W damplamper / natrium.
 • 12-meters master
 • 50 meter mellom master
 • Mast 2,7 m fra vegskulder
Antall veglyspunkt:
 • 44 tremaster med en stk. tilhørende veilysarmatur.
Årlig døgn trafikk (ÅDT):
 • 2070 kjøretøy
Trafikkmengde pr døgn i gjennomsnitt, de mørke timene av året:
 • 798 kjøretøy

< Energiforbruk

Aktuelle teknologier >