Konklusjon

 

Gruppen har gjennom et praktisk forsøk og ved gjennomgang av datablader, sett på kombinasjoner av lyskilder / armaturer og styringssystemer for gatelysanlegg. Dette spenner fra det helt enkle med et "en-til-en" bytte av HPS lyskilde til LED lyskilde, og kombinasjoner av LED med styresystemer. Gruppen gjorde tre praktiske forsøk med bytte av lyskilder, "en-til-en", og et praktisk forsøk med bytte av komplett LED-armatur. Utover dette har vi kommet fram til at en kombinasjon av lyskilde og styresystem vil gi den største reduksjonen i energiforbruk. Valget begrunnes ut ifra de praktiske forsøkene, der kun et alternativ kan benyttes og fortsatt ivareta gjeldende minimumskrav (MEW 3) til veibelysning i Vanvikbakkan. Den tekniske løsningen som realiserer denne reduksjonen, detekterer trafikk på det aktuelle stedet ved bruk av radar. Et fint sikkerhetsaspekt er at radaren også sørger for at kjørende og myke trafikanter, nå benytter full belysning når de på stedet.

For å kunne opprettholde dagens lyskrav på veistrekningen i Vanvikbakkan, må følgende lysarmatur benyttes, EvoLine 2 fra Fagerhult eller tilsvarende. I tilfeller der Fylkeskommunen gir dispensasjon fra kravene i MEW3, vil det være mulig å redusere effektforbruket maksimalt med en kombinasjon av styringssystem fra Comlight. Vi ser en potensiell reduksjon på 35775kWh, eller 813kWh per punkt. Denne tekniske løsningen gir størst reduksjon i energiforbruket.

< Aktuelle spørsmål

Om oss >