For Vanvikbakkan ligger det en teoretisk energibesparelse på ca.70%, med vegbelysning utført med LED og tilhørende smartstyring. Installasjon av LED og styresystemer, gir over tid muligheter for økonomiske besparelser. Selv om kostandene ved en slik oppgradering er mer omfattende enn et enkelt lyskildebytte, anses det reduserte vedlikeholdet og den økte levetiden, som positive faktorer utover det reduserte energiforbruket.

Comlight
Konklusjon

Energiforbruk >